Jumaat, 2 Disember 2011

Contoh Penulisan RPH KSSR Bahasa Malaysia Tahun 2

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TERKINI

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari
Tema/Tajuk Kebudayaan - Makanan Kita
Masa 7.30 – 8.30 pagi

Standard Pembelajaran 1.4.4 / Literasi 3.2

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul.
ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila.
iii. Literasi;
Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar.

Aktiviti 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog.
2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. (Keusahawanan)
3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.
4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja.

Aktiviti Literasi
1. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru.
2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai.

EMK Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur

Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan

TMK – belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan.

Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

1 ulasan: