Ahad, 11 Disember 2011

Alat Permainan Antara Medium Memperkenalkan Kata AdjektifKanak-kanak memang gemar akan alat permainan.Kita boleh juga menggunakan alat permainan sebagai salah satu bahan bantu mengajar tatabahasa khususnya Kata Adjektif.Sebagai contoh ,koleksi alat permainan ini sudah pastinya akan membuatkan kanak-kanak (murid Tahap 1)sekolah rendah teruja dan akan mula mengeluarkan idea yang kita juga tidak terduga! Cubalah..menggunakan teknik soal jawab,sumbangsaran juga amat membantu.Antara soalan yang boleh dikemukakan oleh para guru ialah :-
a) Cuba kalian nyatakan sifat-sifat yang ada padanya?
b) Apakah warna serta bentuk-bentuk yang ia miliki?
c) Nyatakan kata adjektif yang ia miliki serta kategorikan.

Jumaat, 9 Disember 2011

Rakaman Makro Cikgu RohaniIni pula merupakan rakaman pengajaran makro KPD3026 yang telah saya rakam bertempat di Tahun Satu Sek.Keb.Betong,Hulu Terengganu,Terengganu Darul Iman.

Selasa, 6 Disember 2011

PEMBINAAN WARGA,PATRIOTISME DAN JATI DIRI

PEMBINAAN WARGA
Warganegara yang baik adalah warganegara yang peka kepada tuntutan semangat patriotisme & ideologi negara, mencintai tanah air, berdisiplin, menyahut seruan dan menyokong cita-cita negara serta memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni.

Menurut Tun Salleh Abbas, Rukun Negara tidak mengenakan kewajipan
yang lebih dan tidak memberikan hak yang lebih berbanding dengan apa
yang terkandung dalam perlembagaan. Jadi usaha untuk mematuhi Rukun
Negara tidak lebih daripada usaha untuk mematuhi perlembagaan. Warganegara patut menghormati hak dan tanggungjawab, adat, kebiasaan
dan budaya masing-masing.

Rukun Negara merupakan pasport ke arah pencapaian bukan sahaja kehidupan bersama berbagai-bagai bangsa tetapi percampuran pelbagai bangsa secara harmoni.

Kata-kata Allayarham Tun Abdul Razak, kerajaan akan berbuat apa sahaja bagi menggalakkan perpaduan negara, supaya tidak sesiapa pun akan mengalami apa-apa kehilangan atau merasa penafian hak, keistimewaan, pekerjaan serta peluang.

Kata-kata YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, setiap warganegara haruslah aktif berperanan dalam pembangunan.Beliau juga menekankan soal pembangunan modal insan “Human Capital Development” dalam membina tamadun manusia kerana beliau memahami hakikat bahawa insan-insan kamil merupakan aset ke arah pembentukan sebuah tamadun yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Beliau tidak mahu bangsa Melayu dan umat islam terus dikuasai oleh mentaliti pemikiran kelas ke-3 sedangkan Malaysia memiliki prasarana yang bertahap dunia.Beliau juga telah menggariskan wawasannya untuk melahirkan umat Melayu yang beragama Islam, memiliki keperibadian sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah S.A.W di awal kebangkitan Islam pada abad ke-7 dahulu.

Rasulullah S.A.W sendiri pernah menyatakan misi kerasulannya yang
bermaksud:” Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia”.

Justeru, di peringkat awal penyebaran Islam, Nabi Muhammad S.A.W telah menjalankan satu pendekatan tarbiyah bagi memperkukuhkan asas-asas pembinaan insan menerusi pembinaan iman, akhlak dan amal agar sikap ini sebati dengan diri umat Islam.

Teraju utama Negara kita adalah membina harapan untuk mengubah
minda Orang Melayu dalam menghadapi cabaran persaingan sejagat.

DEFINISI PATRIOTISME
Mengikut beberapa kamus dan ensaiklopedia Melayu dan Inggeris, patriotisme bolehlah didefinisikan sebagai``Perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air.'' Semangat cinta tanah air dan sikap bersedia mengorbankan apa sahaja untuk kejayaan dan kemakmuran negara”.
Menurut ahli cendiakawan pula patriotisme merupakan sesuatu yang abstrak yang lahir daripada nilai-nilai cinta, kasih, sayang dan kesetiaan kepada nusa dan bangsa. Ia merupakan semangat yang universal, bebas daripada elemen perkauman dan sanggup berkorban nyawa demi mempertahankan maruah tanahair tercinta.
Oleh itu, patriotisme bolehlah ditakrifkan sebagai semangat perjuangan dan pengorbanan yang berasaskan nilai-nilai cinta, kasih, sayang, kesetiaan, kebanggaan, keikhlasan, kesanggupan, kesungguhan dan komitmen seseorang manusia kepada agama, bangsa dan negaranya.

UNSUR-UNSUR PATRIOTISME
Patriotisme di zaman datuk nenek moyang kita lebih dizahirkan melalui semangat juang dan keberanian dalam menghadapi musuh dan apa jua cabaran yang mengancam kedaulatan bnagsa dan tanahair disamping memperjuangkan kebebasan dari cengkaman penjajah yang diertikan sebagai sebuah kemerdekaan. Selepas itu generasi yang lahir selepas merdeka fokus patriotismenya ialah mengisi kemerdekaan. Bagi yang melalui zaman konfrontasi, fokusnya ialah mempertahankan kedaulatan Malaysia yang baru dibentuk. Tragedi 13 Mei 1969, yang berlaku menuntut semanta patriotisme dari segi fokusnya perpaduan rakyat manakala pada masa kegawatan ekonomi pula, fokusnya ialah mempertahankan kedaulatan ekonomi negara.
Setelah negara menjangkau berpuluh tahun kemerdekaan, persepsi terhadap patriotisme bukan sahaja mengorbankan nyawa dan darah malah menuntut kepimpinan yang berjiwa rakyat, bertungkus-lumus memajukan negara untuk mencapai taraf dunia dan sentiasa memperjuangkan keselamatan tanah air dan kesejahteraan ummah.
Terdapat juga warganegara Malaysia yang menzahirkan semangat patriotismenya melalui kejayaan mencipta rekod dan menempa nama Malaysia di pentas dunia. Demi nama Malaysia, mereka sanggup menyahut cabaran merentas lautan belayar mengelilingi dunia secara solo, berenang menyeberangi Selat Inggeris dalam tempoh yang tersingkat, memacak dan mengibarkan Jalur Gemilang di puncak Gunung Everest, dan menawan Kutub Utara walaupun menyedari bahaya dan risiko yang menanti. Dan yang paling tidak mungkin dilupakan kejayaan Dato Syeikh Muzafar membawa nama Malaysia dan mencipta sejarah sebagai angkasawan pertama dari Asia tenggara.
Apabila ditinjau dari sudut pandangan Islam pula, sifat patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. Rasulullah s.a.w. pernah menyatakan di dalam sebuah hadis yang membawa maksud: ”Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman”.
Ini amat jelas sekali daripada ayat 60 Surah al-Anfal yang membawa maksud: ”Hendaklah kamu bersiap sedia dengan sebaik mungkin dengan sekadar tenagamu, kekuatan dan kuda yang terpaut, dengan demikian kamu menakuti musuh Allah dan musuhmu…”
Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha mempertahankan diri dan negara daripada serangan musuh. Dalam erti kata lain, Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotik di dalam diri masing-masing.

KEPENTINGAN PATRIOTISME
Tun Dr. Mahathir Mohamed pernah mengingatkan, “tanpa semangat ini, kita tidak boleh yakin kita dapat bertahan, kita dapat kekalkan hak kita. Kemungkinannya ialah kita akan tinggal nama dalam sejarah saja”.
Patriotisme penting kepada Malaysia. Ia menjadi satu daripada prasyarat pembentukan bangsa dan pengukuhan ketahanan nasional. Apabila seseorang warga itu mempunyai semangat patriotisme, dengan sendirinya cinta dan kasih yang tulus abadi terhadap negara menjadi benteng dan perisai dalam menangkis seluruh elemen dalaman dan luaran yang boleh mengancam agama, melumpuhkan bangsa dan meruntuhkan negara.

Patriotisme memainkan peranan penting dalam membentuk kemuliaan agama, keunggulan jati diri, kemantapan budaya, keteguhan perpaduan antara kaum,politik bersih, semangat perjuangan yang tekal dan masa depan yang cerah.

PERANAN GURU DALAM MENYUBURKAN PATRIOTISME DIKALANGAN MURID.

Peranan guru tidak hanya menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untuk dihafal atau diluahkan dalam peperiksaan, tetapi juga bertanggungjawab membentuk sahsiah serta akhlak mulia di kalangan mereka. Guru tidak harus menjadi penyampai ilmu semata-mata, sebaliknya perlu turut membentuk jiwa dan nilai yang murni.

Dalam menyuburkan nilai-nilai patriotisme dalam diri pelajar, guru boleh menggunakan elemen sejarah sebagai medium. Hakikatnya manusia mudah lupa pada sejarah.Memang benar dari segi fizikalnya kita telah bebas dari penjajahan, namun bangsa Malaysia pada hari ini berhadapan dengan musuh yang menjelma dalam pelbagai bentuk dan rupa. Kita sebenarnya telah berasa selesa dan enak dibuai mimpi. Namun jangan kita lupa kelekaan ini memberi peluang pada musuh negara menyerang secara senyap. Ibarat gunting dalam lipatan. Guru harus menyedarkan pelajar mengenai keperitan dan perjuangan hidup dalam membebaskan tanahair dari cengkaman penjajah.
Selain itu guru boleh membimbing murid mengenal diri dan mencintai warisan bangsa dan negara memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap agama, bangsa dan negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin dan hidup bermasyarakat dan harmonis, memahami dan menghargai usaha-usaha negara dalam pembangunan dan kemajuan, membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan terhadap isu-isu dalam masyarakat serta berupaya untuk bertindak dengan sewajarnya; dan bersemangat ingin berusaha dan melibatkan diri secara aktif dan produktif untuk kemajuan bangsa dan negara.

JATI DIRI
Jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat, contohnya kebolehan berniaga pada kaum Cina adalah salah satu sikap jati diri. Dalam pengertian lain jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan Negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Jati diri juga merujuk kepada keteguhan hati dan kekuatan jiwa seseorang. Jati diri dibangunkan dengan ilmu dan didikan agama yang kukuh. Dengan ilmu yang kita perolehi pula, kita boleh menjana masyarakat kita. Satu bangsa yang hebat mempunyai jati diri yang tinggi, sanggup berjuang, rajin bekerja, sentiasa mementingkan kualiti kerja, sanggup menghadapi cabaran, ingin mencuba, tidak mudah patah hati, memahami dan menghayati ciri-ciri negaranya yang unik.

Jati diri amat penting dalam diri seseorang untuk membolehkannya menjalani kehidupan yang bahagia dan mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Sekiranya jati diri atau ketahanan diri ini tidak ada pada diri individu, maka pelbagai sifat yang negatif akan mempengaruhinya dengan mudah. Kerapuhan jati diri inilah yang sering menjadikan individu itu tamak dalam mengejar kejayaan dan kemewahan dunia tanpa memikirkan kesan perbuatannya kepada diri sendiri dan orang lain. Inilah antara sebab mengapa sesetengah individu sanggup disogok rasuah, meyebarkan fitnah, berdendam, mempunyai hasad dengki, mudah hilang sabar, terjebak dalam penagihan dadah, penyeludupan, jenayah dan sebagainya.

Malaysia memerlukan para guru yang memiliki sifat jati diri. Di samping itu, kita perlu sedar sesuatu bangsa itu tidak akan dimartabatkan di mata dunia tanpa memiliki sebuah negara merdeka. Jati diri adalah merupakan perisai utama untuk mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara dari semua aspek khasnya penjajahan minda. Jati diri boleh mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Oleh yang demikian kemajuan dan kemunduran sesebuah negara berkait rapat dengan jati diri. Sekaligus anda sebagai guru memainkan peranan utama dalam usaha membentuk jati diri di kalangan generasi akan datang.

Warganegara yang memiliki jati diri adalah rakyat malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga serta masyarakat. Antara sumbangannya ialah memupuk keharmonian keluarga, bersemangat patriotik dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara, mematuhi, mengekalkan dan mempertahankan kestabilan negara, memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan dan hormat- menghormati. Sains dan teknologi juga harus digunakan untuk memajukan ekonomi ke arah perkembangan bangsa dan negara.

Terdapat beberapa implikasi terhadap sesebuah negara jika rakyatnya tidak memiliki jati diri. Antaranya ialah akan berlaku keruntuhan sosial akibat terlalu ghairah meniru segala yang datang dari Barat. Selain daripada itu, kemerosotan ekonomi juga akan terjadi akibat terlalu mengagungkan barangan luar negara. Terdapat juga ruang dan peluang kepada amalan politik yang kurang sihat serta maruah dan martabat Negara akan tergadai serta berlakunya penjajahan minda yang mengganggu gugat kedaulatan Negara.

Tahap jati diri rakyat Malaysia secara umumnya masih rendah. Ini dapat diperhatikan dengan melihat cara hidup segelintir masyarakat Malaysia yang begitu mengutamakan harta dan kekayaan sehingga lupa akan budaya bangsa Malaysia. Ramai yang mengabaikan aspek kerohanian dalam mengejar cita-cita. Maka tidak hairanlah, sesetengah individu bersikap bongkak dan sombong setelah mendapat pangkat tertentu atau menjawat jawatan tinggi. Sukar untuk kita melihat individu yang masih mengikut resmi padi,”semakin berisi, semakin tunduk”. Bagi individu yang memiliki harta dan kekayaan pula, sesetengahnya begitu megah dan bakhil.

Bagi yang miskin pula, mereka tanpa segan silu meminta-minta dan mengharapkan sedekah walaupun mereka sihat dan mampu bekerja. Sesetengahnya pula mencuri, meragut dan sanggup membunuh demi mendapatkan wang untuk dadah, berjudi, minum arak, berpesta dan sebagainya. Bagi remaja masa kini, tahap jati diri begitu rapuh sehingga ramai remaja yang terlibat dalam masalah sosial seperti penagihan dadah, pelacuran, sindiket cetak rompak, buang bayi, budaya samseng dan sebagainya. Mereka sanggup melanggar ajaran agama dan membelakangkan ibu bapa. Apabila kesusahan dan bala tiba, mereka pula yang tidak sanggup menerimanya dan tidak redha sedangkan masalah remaja masa kini berpunca dari mereka sendiri. Inilah antara masalah-masalah masyarakat yang menunjukkan ketahanan diri atau jati diri masih lemah. Tidak hairanlah perpaduan sukar untuk dipertahankan kerana masing-masing hidup mementingkan diri sendiri.

Untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran keluarga serta masyarakat secara keseluruhannya, maka setiap individu perlu memiliki jati diri agar setiap individu dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan dan hormat-menghormati. Tanggungjawab guru sebagai arkitek pembangunan Negara bangsa bukanlah mudah. Ia memerlukan ilmu, kemahiran dan kesungguhan dalam amalan. Guru juga perlu menjadi role model dalam melahirkan Warganegara yang cintakan Negara, patriotik, patuh kepada Perlembagaan dan taat setia kepada Negara serta bangga menjadi rakyat Malaysia.BIBLIOGRAFI
http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2005&dt=0829&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm
www.ypkdt.org.my/ypkdt/articles.php?id
http://rampaiseri.wordpress.com/2007/04/12/menghayati-nilai-patriotisme/
http://sahabatmantap.wordpress.com/2007/08/22/di-manakah-semangat-patriotisme/

Sabtu, 3 Disember 2011

Kata Adjektif Dalam Lagu ( Didik Hibur )Melalui lagu juga Kata Adjektif boleh di pelajari.Guru harus memilih lagu-lagu yang bersesuaian dengan tahap murid untuk memperkenal atau meminta murid mencari kata adjektif dalam senikata lagu yang di pilih.Nyanyian merupakan salah satu kaedah didik hibur yang mula diketengahkan melalui KSSR bermula 2011.

Kata Adjektif Dalam Permainan Bahasa


Permainan bahasa adalah salah satu teknik yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P ) terutama aspek tatabahasa. Justeru ,dalam memperkenalkan Kata Adjektif teka silang kata boleh di aplikasikan.Ia bukan sahaja santai malah menggembirakan murid.

Jumaat, 2 Disember 2011

Contoh Penulisan RPH KSSR Bahasa Malaysia Tahun 2

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TERKINI

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari
Tema/Tajuk Kebudayaan - Makanan Kita
Masa 7.30 – 8.30 pagi

Standard Pembelajaran 1.4.4 / Literasi 3.2

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul.
ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila.
iii. Literasi;
Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar.

Aktiviti 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog.
2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. (Keusahawanan)
3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.
4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja.

Aktiviti Literasi
1. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru.
2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai.

EMK Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur

Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan

TMK – belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan.

Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Kaedah Mengajar Kata Adjektif Warna

                        

Paparan video ini di ambil dari Youtube.Ianya sesuai untuk membantu guru mengajar Kata Adjektif berkaitan warna.

Khamis, 1 Disember 2011

Kata Adjektif Dalam Sajak


BERBURU ke padang datar
Dapat rusa belang kaki
Berguru kepala ajar
Ibarat bunga kembang tak jadi
(dedikasi kepada Hari Guru dan guruku tercinta)
Dialah pemberi paling setia
Tiap akar ilmu miliknya
Pelita dan lampu segala
Untuk manusia sebelum jadi dewasa.
Dialah ibu dialah bapa juga sahabat
Alur kesetiaan mengalirkan nasihat
Pemimpin yang ditauliahkan segala umat
Seribu tahun katanya menjadi hikmat.
Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang ulama yang mulia
Jika hari ini seorang peguam menang bicara
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa;
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.
Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah mewah di Ibu Kota
Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu
Dia adalah guru mewakili seribu buku;
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya kepada negara.
Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, guruku
Budi yang diapungkan di dulangi ilmu
Panggilan keramat "cikgu" kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat.

USMAN AWANG
1979
( Petikan sajak juga mampu menjadi medium pengajaran tatabahasa bagi memperkenalkan Kata Adjektif kepada murid.Guru yang hebat juga lagi tampak hebat jika mereka sendiri mendeklamasikan sajak tersebut di hadapan kelas dan kemudiannya bersoal jawab dengan murid mengenai kandungan sajak tersebut.Perlu juga diingat petikan sajak yang dipilih perlulah yang sesuai dengan tahap murid dan penggunaannya amat sesuai sebagai langkah pengayaan bagi pengajaran Kata Adjektif ).

Cerita dan Kata Adjektif           Di suatu hari, ketika sepasang suami isteri sedang duduk makan, datang seorang pengemis yang lusuh serta lapar meminta makanan:"Tolonglah tuan, sejak semalam saya tidak menjamah apa-apa". Dengan muka yang bengis si suami menghalau dan menengking si pengemis itu.Si suami berkata dalam hati " Aku membina kekayaan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri dan keluargaku". Si isteri ingin bersedekah tetapi tidak dapat berbuat demikian melihatkan sikap suaminya.Beberapa tahun kemudian, perniagaan si suami jatuh muflis dan dia menjadi miskin. Dia menceraikan isterinya kerana tidak mahu isterinya turut menderita sepertinya. Setahun kemudian isterinya yang masih cantik itu berkahwin dengan lelaki lain.Pada suatu hari, sedang si isteri dan suaminya mengadap makanan, datang seorang pengemis mengetuk sambil meminta belas kasihan. mendengar rayuan pengemis itu, si suami menyuruh isterinya menghidangkan sepinggan nasi berlaukkan seperti yang mereka makan.Setelah memberi sepinggan nasi kepada pengemis itu, si isteri menerkup muka sambil menangis dan berkata si pengemis itu sebenarnya adalah bekas suaminya yang dulunya pernah menengking seorang pengemis.Suaminya yang baru itu menjawab dengan tenang "Demi Allah, akulah sebenarnya pengemis yang dihalau dan ditengking dulu."Cerita ini memberi pengajaran bahawa hidup kita seperti putaran roda dan tidak selalunya di atas. Ada masanya kita akan turun ke bawah dan naik semula atau sebaliknya.Bersyukur dengan apa yang kita ada dan jangan lupa pada insan yang tiada apa-apa. moga Allah redha.

( Berdasarkan cerita yang mengandungi pengajaran serta nilai-nilai,guru juga boleh menggunakan bahan seperti petikan di atas untuk dijadikan bahan pengajaran.Di samping membimbing murid berfikir,bermuhasabah diri,bersyukur dalam meniti kehidupan melaluinya juga murid dapat menyatakan ,menganalisa kata adjektif yang terkandung disebalik cerita-cerita tersebut.Cubalah!Anda akan teruja.)

Khamis, 24 November 2011

Jenis-jenis Kata Adjektif

KSSR Bahasa Melayu Tahun Satu

Kssr tahun 1
      Ini merupakan Modul Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) bagi Bahasa Melayu Tahun Satu yang telah pun bermula pada 2011.

Cakna Minda Anda


Hai,para pelajar sekalian! Dapatkah kalian menyenaraikan Kata Adjektif mengikut kategori berdasarkan gambar-gambar di atas?Selamat mencuba :-) .

Jumaat, 18 November 2011

Rakaman Mikro KPD3026 Saya

                           

        Rakaman ini merupakan rakaman pengajaran mikro saya bagi subjek KPD 3026 Semester 2 baru-baru ini.Rakaman tersebut telah dirakam di kelas Tahun Satu Bestari Sekolah Kebangsaan Betong,Ajil Hulu Terengganu.Ia merupakan sebuah sekolah pedalaman . Murid Tahun Satu seramai 8 orang telah menjayakan rakaman pengajaran ini.

MBMMBI Definisi dan Tujuan

    
DEFINISI MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)
Memartabatkan Bahasa Melayu bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.
Memperkukuh Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.
TUJUAN MBMMBI
 • Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia.
 • Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing di peringkat nasional dan global.

Perjalanan Kehidupan

                                       

Oh Guru Malaysia


     Adakah ini suatu realiti atau fantasi yang dihadapi oleh para guru dan murid di Malaysia ? Apa pendapat anda ?

Cabaran Guru Pedalaman

  Ini adalah sebahagian kecekalan,ketabahan serta kegigihan warga guru pedalaman dalam mendidik anak bangsa.Tanpa gentar mereka menyahut cabaran pendidikan negara.Ketika warga guru di tengah kota raya menaiki kereta mewah menerjah kesibukan kota menuju ke sekolah , guru bertugas di kawasan pedalaman menentang arus sungai ,meredah gunung dan belantara untuk sampai ke destinasi....yang hanya satu tujuannya untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki anugerah Ilahi untuk anak bangsa yang dahagakan ilmu pengetahuan.

Khamis, 17 November 2011

Raja Segala Buah


Cuba anda sebutkan apakah nama buah ini dan apa pula gelarannya?Terangkan sifat-sifat yang ada pada buah ini. Berdasarkan gambar-gambar yang menarik serta biasa kepada murid, para guru juga boleh memperkenalkan kata adjektif semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Kaedah bersoal-jawab,kuiz ,cantum gambar dan sebagainya boleh diaplikasikan.Hasilnya pasti tidak terduga.

Renungkan..

                                      
                Sekadar merehatkan minda . Dapatkah anda memberi maksud daripada foto di atas ?

Latihan Pengukuhan Kata Adjektif

Latihan Pengukuhan: Kata Adjektif 
Latihan 1
Gariskan kata adjektif pada ayat-ayat berikut dan nyatakan jenis kata adjektif tersebut.

1. Orang yang berani mengharungi cabaran hidup pasti akan berjaya. (        )
2. Bapa saya membeli kereta berwarna hijau muda. (        )
3. Perempuan yang gemuk itu ialah anak Haji Zamani. (          )
4. Buku yang berkulit tebal itu telah saya pulangkan semalam. (          )
5. Dia sampai tepat pada waktu yang djanjikan. (          )
6. Pesilat itu tangkas menjatuhkan lawannya. (           )
7. Rumahnya terletak jauh di kawasan pedalaman. (           )
8. Bubur yang dimasak oleh kakak sangat manis. (          )
9. Aminah sungguh gembira apabila mendapat keputusan yang cemerlang. (         )
10. Mereka sibuk menelaah pelajaran. (            )

Latihan 2
Pilih kata adjektif yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah.

1. Biskut itu menjadi _______________________ kerana tidak ditutup rapat. (haus, lemau, kering,dingin)
2. Kuda yang ditunggang oleh Albert itu sungguh _________________________ berlari. (pantas,
     cekap,tangkas, deras)
3. Pemuda itu menjadi ______________________ setelah anak dan isterinya mati dalam kecelakaanjalan
     raya. (kecewa,gundah, sasau, gelisah)
4. Pengurus syarikat itu menegur Ahmad kerana selalu datanng _____________________ ke pejabat.(tepat,
    cepat, segera,lewat)
5. Wajahnya yang ____________________ sireh itu menambahkan lagi keayuannya. (bujur, leper,
     bulat,bundar)
6. Penduduk kampung itu menunjukkan rasa ________________________ mereka kepada keluarga PakAli
    yang ditimpakemalangan. (terharu, gundah, gembira, simpati)
7. Setelah tiga tahun tinggal di England, dia sudah ____________________ berbahasa Inggeris. (tahu,suka,
    cekap, fasih)
8. Pisang muda itu rasanya sangat _________________________. (tawar, manis, masam, kelat)
9. Dia hanya berjalan kaki ke sekolah kerana rumahnya __________________ dengan sekolah.(seberang,
    pendek, hampir, jauh)
10. Sifatnya yang suka membesar-besarkan diri itu amat ___________________ oleh rakan- 
        rakansekelasnya. (disukai, digemari,dibenci, disayangi)

Kuiz Kata Adjektif

Latihan Tatabahasa 1 ( Kata Adjektif )

Kuiz

Pilih jawapan yang sesuai. Jika jawapan anda salah, anda akan diberi panduan. Jika jawapan anda betul, teruskan dengan soalan yang seterusnya.
 1. Beberapa batang pokok manggis di kebun datuk berbuah ________
  1.   kuat
  2.   kaya
  3.   lebat
  4.   rendang
 2. Ibu menyapu daun-daun yang _____ itu.
  1.   gugur
  2.   jatuh
  3.   hancur
  4.   musnah
 3. Pemandu kenderaan dikehendaki berhati-hati melalui jalan lereng bukit yang ____ itu.
  1.   dalam
  2.   curam
  3.   pendek
  4.   rendah
 4. Sarah terlalu ______ apabila mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan.
  1.   malu
  2.   bising
  3.   gembira
  4.   kecewa
 5. Buku-buku di atas meja itu ______ kerana tidak dikemas.
  1.   berguguran
  2.   bertaburan
  3.   berselerak
  4.   berlonggok
 6. Kuda adalah antara haiwan yang ______ berlari.
  1.   cepat
  2.   hebat
  3.   hampir
  4.   pantas
 7. Warna _____ pada bendera Malaysia membawa maksud perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum.
  1.   biru
  2.   merah
  3.   putih
  4.   kuning
 8. Penyanyi yang diminati ramai itu mempunyai suara yang sangat _____.
  1.   kasar
  2.   jelas
  3.   kabur
  4.   merdu
 9. Ruang tamu rumah kami menjadi lebih _____setelah ayah membeli perabot dan perhiasan baru.
  1.   segar
  2.   ceria
  3.   segak
  4.   meriah
 10. Daging kambing yang belum dicuci itu berbau _____.
  1.   busuk
  2.   hapak
  3.   hamis
  4.   tengik
 11. Puan Kamariah berasa ______ kerana anaknya masih belum pulang sedangkan hari sudah malam.
  1.   risau
  2.   rimas
  3.   bingung
  4.   kecewa
 12. Zaidi terpaksa menghentikan lariannya pada jarak 150 meter kerana kakinya _____.
  1.   kaku
  2.   keras
  3.   kebas
  4.   kejang
 13. Suasana rumah Mak Siah yang ________ itu menyebabkan kami berasa seram.
  1.   pudar
  2.   kusam
  3.   muram
  4.   suram
 14. Hubungan antara Luisa dan Vanessa menjadi _______ selepas pergaduhan itu.
  1.   beku
  2.   sejuk
  3.   sunyi
  4.   dingin
 15. Proses melarik perabot-perabot kayu itu dibuat dengan ________ oleh pekerja-pekerja yang mahir.
  1.   teliti
  2.   tepat
  3.   hemat
  4.   saksama
 16. Hujah-hujah yang disampaikan oleh pemidato pertama itu sungguh _______dan tepat.
  1.   sarat
  2.   teguh
  3.   mampat
  4.   bernas
 17. Penduduk Kampung Lembah bergotong-royong untuk memperdalam sungai yang ______ itu bagi mengatasi masalah banjir yang berlaku di kampung mereka.
  1.   cetek
  2.   dangkal
  3.   rendah
  4.   senteng
 18. Pelancong dari negara Jepun itu _______ berbahasa Melayu walaupun baru sebulan di negara kita.
  1.   laju
  2.   pelat
  3.   fasih
  4.   pandai
 19. Tayar kereta Amirul ______ kerana tercucuk paku semasa melalui jalan itu.
  1.   tiris
  2.   pecah
  3.   kemik
  4.   kempis
 20. Encik Latif mendirikan sebuah banglo di atas tanah pusaka keluarganya yang ____ itu.
  1.   luas
  2.   landai
  3.   besar
  4.   lapang

Rakaman Pengajaran Kata Adjektif

            

     Ini merupakan contoh rakaman pengajaran tatabahasa ( Kata Adjektif ) .Penggunaan bahan-bahan maujud dapat menarik minat murid serta memudah serta mempercepatkan pemahaman mereka dalam aspek kata adjektif .

Ehsan You tube Cikgu Faizah.

Penggunaan Kata Adjektif Dalam Penulisan

                       


    Murid-murid khususnya di sekolah rendah perlu dibimbing oleh guru untuk menulis ayat yang gramatis.Di sini ditunjukkan kaedah menulis ayat menggunakan kata adjektif dengan betul.Selain itu , murid-murid juga boleh mempelajari pelbagai jenis kata adjektif melalui rakaman ini.Penulisan ayat yang betul dan gramatis akan menjadikan ayat serta karangan para pelajar di anggap cemerlang di dalam peperiksaan.

Belajar Kata Adjektif Melalui Lagu

            


    Kata adjektif juga boleh ajar kepada murid menggunakan kaedah nyanyian (didik hibur ).Murid tidak berasa bosan belar aspek tatabahasa.Sambil bernyanyi mereka turut mempelajari jenis-jenis kata adjektif yang terkandung dalam lagu.Guru harus kreatif serta mempelbagaikan kata adjektif dalam lagu.

Pemilihan Tajuk Blog

    As-salam dan salam sejahtera. Saya memilih tajuk Kata Adjektif bagi membina blog ini adalah kerana pada pandangan saya Kata Adjektif ini adalah antara jenis kata yang unik.Murid mudah untuk memahaminya dan ia amat mudah dizahirkan dalam proses membina ayat tunggal mahupun majmuk semasa aktiviti penulisan .Selain itu,Kata Adjektif juga mengandungi banyak jenis.Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan teknik untuk memberi kefahaman kepada murid berkaitan Kata Adjektif ini semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Di harap blog ini dapat memberi sedikit perkongsian ilmu kepada semua.